زمین – به زمین نشستن آسمان همراه مازندران

زمین – به زمین نشستن: آسمان همراه مازندران هواشناسی آسمان مازندران هواشناسی مازندران آسمان صاف آسمان صاف تا نیمه ابری

گت بلاگز اخبار اجتماعی وزارت‌اطلاعات‌مسئول‌اظهارنظردرباره‌مدیران‌دوتابعیتی‌است / انصاری

رئیس شرکت اداری و استخدامی گفت: توقع مان از دستگاه ها این است که از همین نیروهای جوان و زن هایی که دارای تجارب مورد نیاز جهت مدیریت در دستگاه های اجرایی هستند،

وزارت‌اطلاعات‌مسئول‌اظهارنظردرباره‌مدیران‌دوتابعیتی‌است / انصاری

انصاری:وزارت اطلاعات مسئول اظهارنظردرباره مدیران دوتابعیتی است

عبارات مهم : مدیریت

آمارها حاکي از زیاد کردن انتصاب زنان، جوانان به مسئولیت های مدیریتي است

رئیس شرکت اداری و استخدامی گفت: توقع مان از دستگاه ها این است که از همین نیروهای جوان و زن هایی که دارای تجارب مورد نیاز جهت مدیریت در دستگاه های اجرایی هستند، استفاده کنند.

وزارت‌اطلاعات‌مسئول‌اظهارنظردرباره‌مدیران‌دوتابعیتی‌است / انصاری

جمشید انصاری در گفت و گو با خبرآنلاین، در پاسخ به این سئوال که اگر وعده مدیر جمهور براي گزینش جوانان و زنان جهت حضور در پست‎هاي مدیریتي در وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی نیاز به مجوز استخدامی داشته باشد، شرکت اداری و استخدامی چه را رویکردی را دنبال خواهد کرد تا جوانان شایسته ای در این جایگاه ها قرار بگیرند؟، گفت: مجموعه دولت به اندازه کافی نیروهای جوان و زن با تجربه مورد نیاز جهت مدیریت دارد.

وی افزود: نخستین مرحله توقع‎مان از دستگاه ها این است که از همین نیروهای جوان و زن هایی که دارای تجارب مورد نیاز جهت مدیریت در دستگاه های اجرایی هستند، استفاده کنند. حرکت خوبی شروع شده، آمارهایی که داریم حاکي از زیاد کردن انتصاب زنان، جوانان به مسئولیت های مدیریت است.

رئیس شرکت اداری و استخدامی گفت: توقع مان از دستگاه ها این است که از همین نیروهای جوان و زن هایی که دارای تجارب مورد نیاز جهت مدیریت در دستگاه های اجرایی هستند،

رئیس شرکت اداری و استخدامی کشور در پاسخ به اينکه آیا انتصاب زنان و جوانان به مناصب مدیریتی در سطح معاون یا مدیرکل خواهد بود؟، گفت: انتصاب زنان در تمام سطوح توصیه شده است هست. ما این درخواست را در سطوح مدیریتي به صورت عام گفتیم و قطعا آمارش را به اطلاع مردم می رسانیم.

وی در پاسخ به این سئوال که چه کار خواهید کرد تا جوان گرایی در سطوح مدیریت به انتصاب آقازاده‎ها تبدیل نشود؟؛ یادآور شد: اینها بحث های روزنامه ای هست، در نظام اداری ضوابط حاکم است.

معاون مدیر جمهور راجع به آخرین اوضاع پیگیری به عنوان مدیران دو تابعیتی و اینکه چه بررسی اي خواهد شد تا مواردی همچون دری اصفهانی دیگر اتفاق نیفتد؟، گفت: از نظر ما مسئولیت این کار با وزارت اطلاعات هست. وزارت اطلاعات موردی را به ما اعلام نکرده است.

وزارت‌اطلاعات‌مسئول‌اظهارنظردرباره‌مدیران‌دوتابعیتی‌است / انصاری

واژه های کلیدی: مدیریت | جوانان | دستگاه | مدیریت | استخدامی | وزارت اطلاعات | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs