زمین – به زمین نشستن آسمان همراه مازندران

زمین – به زمین نشستن: آسمان همراه مازندران هواشناسی آسمان مازندران هواشناسی مازندران آسمان صاف آسمان صاف تا نیمه ابری

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی ترساندن ترامپ تاثیری بر روابط بانکی ندارد

قائم‌مقام بانک مرکزی با تاکید بر اینکه ترساندن ترامپ، نتوانسته بانکهای بزرگ دنیا را از ادامه همکاری با کشور عزیزمان ایران منصرف کند،گفت:خط‌های اعتباری اخیر را ب

ترساندن ترامپ تاثیری بر روابط بانکی ندارد

ترساندن ترامپ تاثیری بر روابط بانکی ندارد

عبارات مهم : ایران

قائم مقام بانک مرکزی با تاکید بر اینکه ترساندن ترامپ، نتوانسته بانکهای بزرگ دنیا را از ادامه همکاری با کشور عزیزمان ایران منصرف کند،گفت:خط های اعتباری اخیر را بانکهای بزرگ جهت کشور عزیزمان ایران باز کردند.

اکبر کمیجانی در گفتگو با مهر در پاسخ به این پرسش که آیا تهدیدات ترامپ در حوزه برجام، توانسته بر روابط بانکی کشور عزیزمان ایران با دنیا اثرگذار باشد، گفت: خیر این عنوان صحیح نیست.

ترساندن ترامپ تاثیری بر روابط بانکی ندارد

وی در پاسخ به این پرسش که بعضی می گویند که مذاکرات بانکهای بزرگ با کشور عزیزمان ایران متوقف شده است است؟ افزود: خیر این صحت ندارد و مذاکرات بانکهای بزرگ با کشور عزیزمان ایران در جریان است.

وی ادامه داد: به تازگی هم خط های اعتباری و فاینانس هایی که جهت کشور عزیزمان ایران گشایش شده، از سوی بانکهای بزرگ دنیا در حال فراهم شدن است و این طور نیست که تهدیدات ترامپ اثرگذار بوده باشد.

قائم‌مقام بانک مرکزی با تاکید بر اینکه ترساندن ترامپ، نتوانسته بانکهای بزرگ دنیا را از ادامه همکاری با کشور عزیزمان ایران منصرف کند،گفت:خط‌های اعتباری اخیر را ب

واژه های کلیدی: ایران | تهدیدات ترامپ | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs