زمین – به زمین نشستن آسمان همراه مازندران

زمین – به زمین نشستن: آسمان همراه مازندران هواشناسی آسمان مازندران هواشناسی مازندران آسمان صاف آسمان صاف تا نیمه ابری

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی اعتراض آیت الله محقق‌داماد به خرافه گستری در قم

آیت الله سید مصطفى محقق‌داماد در اعتراض به مکتب چاه پرستی در جمکران و خرافه گستری در قم گفت، این مقدس‌بازی‌ها در قم نبود…

اعتراض آیت الله محقق‌داماد به خرافه گستری در قم

اعتراض آیت الله محقق داماد به خرافه گستری در قم

عبارات مهم : داماد

آیت الله سید مصطفى محقق داماد در اعتراض به مکتب چاه پرستی در جمکران و خرافه گستری در قم گفت، این مقدس بازی ها در قم نبود…

به گزارش کشور عزیزمان ایران آنلاین؛ آیت الله محقق داماد افزود: اکنون زیاد طلبه ها در ایام هفته یا مشغول زیارت هستند یا در جمکران به سرمی برند. این مقدس بازی ها در قم نبود. اینها خلاف مکتب قم است.

اعتراض آیت الله محقق‌داماد به خرافه گستری در قم

وی تصریح کرد: مجتهد شهرى با مجتهد روستایى تفاوت دارد… آیت الله حکیم تا قبل از اینکه جهت معالجه به اروپا برود، قایٔل به نجاست کفار بود. هنگامی که برگشت، فتوا به طهارت داد؛ نه اینکه ضرورت باعث شود، بلکه برگشت، ادله را نگاه کرد… بازخوانی کرد.

آیت الله محقق داماد گفت: به آقاى بهاءالدینی می گفتند آقا سیدرضا آسید صفی. در گوشه ای از پایین شهر قم بود. اینقدر مسایٔل و معجزات برایش نبود! خودش هم مدعین این حرفها نبود… اگر باب این چیزها باز شود، معارف بلند اهل بیت فراموش می شود و یا لااقل تحت الشعاع مطالب عوام قرار می گیرد. مرحوم آقای طباطبایی که این همه سال در خدمتشان بودیم، یک ادعای اینطــوری نمی کرد و درسش را می داد.

آیت الله سید مصطفى محقق‌داماد در اعتراض به مکتب چاه پرستی در جمکران و خرافه گستری در قم گفت، این مقدس‌بازی‌ها در قم نبود…

وی خاطر نشان کرد: مرحوم جد ما که موسس قم بود، نقل می کنند که یکی آمد جلویش گفت که شنیدم کفش جلوی پای شما جفت میشود؟! گفته اند بله هر وقت پیشخدمت من باشد، جفت می کند. نباشد جفت نمی شود.

واژه های کلیدی: داماد | اعتراض | اعتراض | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs