زمین – به زمین نشستن آسمان همراه مازندران

زمین – به زمین نشستن: آسمان همراه مازندران هواشناسی آسمان مازندران هواشناسی مازندران آسمان صاف آسمان صاف تا نیمه ابری

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی حمله به پوسترهای تبلیغاتی روحانی در قم

روزنامه جمهوری اسلامی نوشت:از قم خبر می رسد، عنصرهای خودسر باز هم میدان دار اوضاع سیاسی شده است و پوسترها و سایر اقلام تبلیغاتی مدیر جمهور روحانی که جهت تبلیغات

حمله به پوسترهای تبلیغاتی روحانی در قم

حمله به پوسترهای تبلیغاتی روحانی در قم

عبارات مهم : سیاسی

روزنامه جمهوری اسلامی نوشت:از قم خبر می رسد، عنصرهای خودسر باز هم میدان دار اوضاع سیاسی شده است و پوسترها و سایر اقلام تبلیغاتی مدیر جمهور روحانی که جهت تبلیغات انتخاباتی دوره دوازدهم در مکان های متفاوت شهر راه اندازی شده است است را پاره می کنند.

حمله به پوسترهای تبلیغاتی روحانی در قم

این، اقدام خلاف قانون، تاکنون با واکنشی از ناحیه مسئولین و ناظران انتخابات مواجه نشده است.

روزنامه جمهوری اسلامی نوشت:از قم خبر می رسد، عنصرهای خودسر باز هم میدان دار اوضاع سیاسی شده است و پوسترها و سایر اقلام تبلیغاتی مدیر جمهور روحانی که جهت تبلیغات

واژه های کلیدی: سیاسی | قانون | اندازی | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs