زمین – به زمین نشستن آسمان همراه مازندران

زمین – به زمین نشستن: آسمان همراه مازندران هواشناسی آسمان مازندران هواشناسی مازندران آسمان صاف آسمان صاف تا نیمه ابری

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی حسنوند مدیر ماند ، هیئت رئیسه کمیسیون انرژی مشخص شدند

کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی طی جلسه امروز خود اعضای هیئت رئیسه این کمیسیون جهت سال دوم را مشخص کرد.

حسنوند مدیر ماند ، هیئت رئیسه کمیسیون انرژی مشخص شدند

هیئت رئیسه کمیسیون انرژی مشخص شدند/ حسنوند مدیر ماند

عبارات مهم : انرژی

کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی طی جلسه امروز خود اعضای هیئت رئیسه این کمیسیون جهت سال دوم را مشخص کرد.

اسدالله قره خانی در گفت وگو با ایسنا با بیان این مطلب اظهار کرد: فریدون حسنوند با 21 رای جهت سال دوم به عنوان مدیر کمیسیون انرژی گزینش شد.

حسنوند مدیر ماند ، هیئت رئیسه کمیسیون انرژی مشخص شدند

وی افزود: هدایت الله خادمی با 13 رای و علی ادیانی با 11 رای به عنوان نواب اول و دوم این کمیسیون گزینش شدند.

سخنگوی کمیسیون انرژی همچنین بیان کرد: قاسم ساعدی با 14 رای و کوروش کرمپور با 13 رای به ترتیب دبیران اول و دوم و اسدالله قره خانی با 21 رای به عنوان سخنگوی کمیسیون گزینش شدند.

کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی طی جلسه امروز خود اعضای هیئت رئیسه این کمیسیون جهت سال دوم را مشخص کرد.

واژه های کلیدی: انرژی | کمیسیون | هیئت رئیسه | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs