زمین – به زمین نشستن آسمان همراه مازندران

زمین – به زمین نشستن: آسمان همراه مازندران هواشناسی آسمان مازندران هواشناسی مازندران آسمان صاف آسمان صاف تا نیمه ابری

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی 72 درصد از ایرانیان میل به به رای دادن در انتخابات دارند

طبق آخرین نظرسنجی انتخابات ریاست جمهوری با حجم نمونه ١٤٠٠٠ نفر در سطح کشور از سوی ایسپا؛ 72 درصد از مردم کشور عزیزمان ایران میل به به همکاری در انتخابات دارند.

72 درصد از ایرانیان میل به به رای دادن در انتخابات دارند

72 درصد از ایرانیان میل به به رای دادن در انتخابات دارند

عبارات مهم : ایران

طبق آخرین نظرسنجی انتخابات ریاست جمهوری با حجم نمونه ١٤٠٠٠ نفر در سطح کشور از سوی ایسپا؛ 72 درصد از مردم کشور عزیزمان ایران میل به به همکاری در انتخابات دارند.

به گزارش ایسنا ، بر اساس آخرین نظرسنجی ملی – میدانی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران(ایسپا) در ۳۱ استان کشور عزیزمان ایران در ۲۶ اردیبهشت؛ میزان میل به مردم کشور جهت شرکت در انتخابات ریاست جمهوری در حال حاضر حدود ۷۲ درصد تخمین زده شده است است.

72 درصد از ایرانیان میل به به رای دادن در انتخابات دارند

هم چنین بر اساس نتیجه های نظرسنجی ملی ایسپا؛۸۳.۵ درصد از کسانی که در انتخابات شرکت می کنند کاندیدای خود را گزینش کرده اند و در فاصله ۳ روز تا انتخابات(۲۶ اردیبهشت) ۱۶.۵ درصد کسانی که قصد شرکت در انتخابات دارند، کاندیدای خود را گزینش نکرده اند.

واژه های کلیدی: ایران | ایرانی | اردیبهشت | انتخابات | ایرانیان | انتخابات ریاست جمهوری | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs