زمین – به زمین نشستن آسمان همراه مازندران

زمین – به زمین نشستن: آسمان همراه مازندران هواشناسی آسمان مازندران هواشناسی مازندران آسمان صاف آسمان صاف تا نیمه ابری

گت بلاگز اخبار فرهنگی و هنری جملات احساسی سالار عقیلی جهت تولد همسرش

در صفحه شخصی سالار عقیلی به مناسب تولد همسرش حریر شریعت زاده تصویر و متن زیر انتشار یافته هست. .

جملات احساسی سالار عقیلی جهت تولد همسرش

جملات احساسی سالار عقیلی جهت تولد همسرش

عبارات مهم : ایران

در صفحه شخصی سالار عقیلی به مناسب تولد همسرش حریر شریعت زاده تصویر و متن زیر انتشار یافته هست. .

بانو حریر شریعت زاده میلادتان فرخنده… آری هنگامی که میخواهم باخود خلوت کنم

و دلم را راهی کنم بسوی دیار خاطرات،

جملات احساسی سالار عقیلی جهت تولد همسرش

باید از خلوت خاطراتم بگذرم،

باید از نوای پنچه هایی که مایه ناز را نواخت بگذرم ،

باید نوای زیبای بودن در هستی را ،

از سرپنجه نگارنده خلوت خاطراتی شنید،

در صفحه شخصی سالار عقیلی به مناسب تولد همسرش حریر شریعت زاده تصویر و متن زیر انتشار یافته هست. .

که سازش را ،با نوای سالارش همراه میکند.

یاد میکنند از خلوت خاطراتشان

که پر از زیباییست،

و یادمان بزرگانی که یاد کردنشان، هنر آنان است.

آری امروز دیگر،خلوت خاطرات ،

جملات احساسی سالار عقیلی جهت تولد همسرش

یادی میکند از بودن او .

پس یاد کن ترانه ی دوستی را،

یا بنواز شوق هستی را،

سوگند به خلوت خاطرات،

در صفحه شخصی سالار عقیلی به مناسب تولد همسرش حریر شریعت زاده تصویر و متن زیر انتشار یافته هست. .

ماه است تا مهربانی خورشید هست،

سوگند به نوای ساز حریر،

لطافت است،

احساس است،

جملات احساسی سالار عقیلی جهت تولد همسرش

و راز جاودانگی است…

خلوت خاطراتمان،

امروز را جاودانه خواهد دانست.

موسیقی فاخر کشور عزیزمان ایران زمین از وجود بزرگانی چون بانو حریر شریعت زاده به خود خواهد بالید .

خلوت خاطرتمان نوای ملکوتی و آسمانی سالارعقیلی را با پنجه های خوش نوازتان اینبار در مایه نازی پرشور طلب میکند…

بانو حریر شریعت زاده میلادتان را فرخنده باد عرض میکنیم.

ایران آنلاین

واژه های کلیدی: ایران | خاطرات | سالار عقیلی | جملات احساسی | اخبار فرهنگی و هنری

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs