زمین – به زمین نشستن آسمان همراه مازندران

زمین – به زمین نشستن: آسمان همراه مازندران هواشناسی آسمان مازندران هواشناسی مازندران آسمان صاف آسمان صاف تا نیمه ابری

گت بلاگز اخبار پزشکی دستور وزیر بهداشت جهت پیگیری به شکایات به نتیجه های چهل و چهارمین آزمون دستیاری پزشکی

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت پیگیری به شکایات و اعتراضات به نتیجه های چهل و چهارمین آزمون دستیاری پزشکی نامه ای به بخش حقوقی این وزارتخانه صادر کرد.

دستور وزیر بهداشت جهت پیگیری به شکایات به نتیجه های چهل و چهارمین آزمون دستیاری پزشکی

دستور وزیر بهداشت جهت پیگیری به شکایات به نتیجه های چهل و چهارمین آزمون دستیاری پزشکی

عبارات مهم : تخصصی

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت پیگیری به شکایات و اعتراضات به نتیجه های چهل و چهارمین آزمون دستیاری پزشکی نامه ای به بخش حقوقی این وزارتخانه صادر کرد.

به گزارش ایرنا ، سیدحسن هاشمی با صدور نامه ای به موهبتی معاون برنامه ریزی، هماهنگی، حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت، خواستار تشکیل کارگروهی جهت پیگیری به شکایات چهل و چهارمین آزمون دستیاری پزشکی با حضور نمایندگانی از معاونت آموزشی، دبیرخانه آموزش پزشکی و تخصصی، مرکز بازرسی و پیگیری به شکایات وزارت بهداشت شد.

دستور وزیر بهداشت جهت پیگیری به شکایات به نتیجه های چهل و چهارمین آزمون دستیاری پزشکی

در این نامه آمده است: نظر به درخواست تعدادی از شرکت کنندگان محترم در چهل و چهارمین آزمون دستیاری پزشکی در خصوص نتیجه های آزمون اعلام شده است از سوی مرکز سنجش، ضرورت دارد با قید فوریت نسبت به تشکیل کارگروهی با عضویت معاونت آموزشی، دبیرخانه آموزش پزشکی و تخصصی و مرکز بازرسی و پیگیری به شکایات وزارت متبوع، اقدام و ضمن استماع توضیحات نمایندگان محترم شرکت کننده در آزمون مذکور و بررسی دقیق و همه جانبه مستندات موجود، نتیجه جمع بندی کارگروه را ظرف مدت یک هفته به اینجانب گزارش کنید.

به گزارش ایرنا ، چهل و چهارمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی در 14 اردیبهشت ماه امسال برگزار شد.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت پیگیری به شکایات و اعتراضات به نتیجه های چهل و چهارمین آزمون دستیاری پزشکی نامه ای به بخش حقوقی این وزارتخانه صادر کرد.

واژه های کلیدی: تخصصی | پزشکی | بهداشت | وزیر بهداشت | وزارت بهداشت | آزمون دستیاری | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs