زمین – به زمین نشستن آسمان همراه مازندران

زمین – به زمین نشستن: آسمان همراه مازندران هواشناسی آسمان مازندران هواشناسی مازندران آسمان صاف آسمان صاف تا نیمه ابری

عکس + موتورسیکلتی که با روغن جلبک کار می‌کند!

به گزارش ایسنا به نقل از گیزمگ، بخش عمده این موتور از جمله چهارچوب و فرمان نسخه ابتدایی از چوب ساخته شده است اند. موتورسیکلتی که با روغن جلبک کار..

ادامه مطلب